Question
สี TOA shield-1 E777 ใช้ทาฝ้าภายนอกได้หรือไม่ครับ (มีสีเหลือจากการทาฝ้าภายใน)
Answer on 2012-05-24 17:20:00
ทีมงาน TOA Expert สำหรับคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ TOA Shield-1 NaNo สำหรับทาฝ้าสามารถนำไปใช้ทาฝ้าภายนอกได้ครับแต่ต้องหลังคาคลุมอยู่เพื่อป้องกันแสงแดดและสภาวะอากาศที่รุนแรงครับ

ขอบพระคุณสำหรับคำถามที่ส่งมาครับ
ทีมงาน TOA Expert  

กลับหน้าหลัก
ด้วยคำตอบผู้เชียวชาญด้านการออกแบบตกแต่ง พร้อมทีจะให้คำแนะนำกับคุณแบบตัวต่อตัว
  • ใส่ชื่อของคุณ
  • ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
  • พิมพ์โค้ดด้านล่าง